menu
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
19.04.2018 12:14:07 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21/2018 do artykułu Zarządzenie Nr 21/2018
19.04.2018 12:13:49 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 21/2018
19.04.2018 12:12:18 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2018 do artykułu Zarządzenie Nr 20/2018
19.04.2018 12:11:43 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 20/2018
17.04.2018 19:14:38 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXVI/233/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXVI/233/2018
17.04.2018 19:14:19 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/233/2018
17.04.2018 19:13:39 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXVI/232/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXVI/232/2018
17.04.2018 19:13:22 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/232/2018
17.04.2018 19:12:41 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXVI/231/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXVI/231/2018
17.04.2018 19:12:20 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVI/231/2018
17.04.2018 19:11:16 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXV/230/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXV/230/2018
17.04.2018 19:10:59 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/230/2018
17.04.2018 19:10:18 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXV/229/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXV/229/2018
17.04.2018 19:10:02 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/229/2018
17.04.2018 19:09:23 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXV/228/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXV/228/2018
17.04.2018 19:09:04 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/228/2018
17.04.2018 19:08:21 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXV/227/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXV/227/2018
17.04.2018 19:08:02 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/227/2018
17.04.2018 19:07:10 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXV/226/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXV/226/2018
17.04.2018 19:06:54 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/226/2018
17.04.2018 19:06:06 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXV/225/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXV/225/2018
17.04.2018 19:05:49 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/225/2018
17.04.2018 19:05:03 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXV/224/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXV/224/2018
17.04.2018 19:04:47 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/224/2018
17.04.2018 19:04:00 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXV/223/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXV/223/2018
17.04.2018 19:03:43 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/223/2018
17.04.2018 19:02:50 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXV/222/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXV/222/2018
17.04.2018 19:02:28 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/222/2018
17.04.2018 19:01:48 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXV/221/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXV/221/2018
17.04.2018 19:01:31 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/221/2018
17.04.2018 19:00:33 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXV/220/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXV/220/2018
17.04.2018 19:00:09 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/220/2018
17.04.2018 15:03:22 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Protokół nr XXXV/2018
17.04.2018 15:01:55 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Protokół nr XXXIV/2018 do artykułu Protokół nr XXXIV/2018
17.04.2018 15:01:27 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Protokół nr XXXIV/2018
17.04.2018 14:17:48 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Sołectwa
17.04.2018 13:53:24 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
17.04.2018 13:52:57 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
17.04.2018 09:06:39 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Załącznik graficzny do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
17.04.2018 09:05:31 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
17.04.2018 09:05:11 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zaproszenie do złożenia oferty do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
17.04.2018 09:04:41 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty
13.04.2018 08:44:07 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
13.04.2018 08:43:32 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
13.04.2018 08:42:54 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
12.04.2018 17:35:17 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
12.04.2018 17:33:55 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
12.04.2018 17:33:26 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
12.04.2018 17:32:53 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty
11.04.2018 15:10:25 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór oświadczenia do artykułu Informacja z otwarcia ofert
menu