menu
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
Data Redaktor Zmiana
23.02.2018 09:39:56 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Petycja do artykułu Petycja mieszkańców wsi Cieklińsko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 774 w Cieklińsku
23.02.2018 09:38:42 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Petycja mieszkańców wsi Cieklińsko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 774 w Cieklińsku
23.02.2018 09:38:20 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Petycja mieszkańców wsi Cieklińsko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 774 w Cieklińsku
22.02.2018 08:16:18 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka
22.02.2018 08:15:34 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka
20.02.2018 14:15:56 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Oferta cenowa do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
20.02.2018 14:13:10 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zaproszenie do złożenia oferty do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
20.02.2018 14:12:44 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty
19.02.2018 17:27:41 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wyjaśnienia do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
19.02.2018 17:26:28 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wyjaśnienia do SIWZ do artykułu Wyjaśnienia do SIWZ
19.02.2018 17:25:53 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Wyjaśnienia do SIWZ
19.02.2018 12:09:54 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
19.02.2018 12:08:29 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
19.02.2018 12:07:52 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.02.2018 10:28:19 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2018 do artykułu Zarządzenie Nr 11/2018
16.02.2018 10:27:50 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 11/2018
15.02.2018 14:44:24 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Petycja-odpowiedź do artykułu Petycja NODN SOPHIA dot. Wdrażania PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA 2018
15.02.2018 14:41:58 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Petycja do artykułu Petycja NODN SOPHIA dot. Wdrażania PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA 2018
15.02.2018 14:38:26 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Petycja NODN SOPHIA dot. Wdrażania PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA 2018
15.02.2018 14:20:34 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Załącznik graficzny do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
15.02.2018 14:20:03 Jan Kowalczyk Dodany załącznik STWiORB do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
15.02.2018 14:19:42 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
15.02.2018 14:18:05 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
15.02.2018 14:17:46 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
15.02.2018 14:17:28 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wykaz robót budowlanych zrealizowanych przez wykonawcę do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
15.02.2018 14:17:04 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
15.02.2018 14:16:44 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
15.02.2018 14:16:26 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
15.02.2018 14:16:10 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór formularza ofertowego do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
15.02.2018 14:13:38 Jan Kowalczyk Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
15.02.2018 14:13:18 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
15.02.2018 14:08:25 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
15.02.2018 09:37:22 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 67/2017 do artykułu Zarządzenie Nr 67/2017
15.02.2018 09:35:24 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 67/2017
15.02.2018 07:39:06 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXIV/217/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXIV/217/2018
15.02.2018 07:38:08 Jan Kowalczyk Usunięty załącznik Uchwała Nr XXXIV/217/2017 z artykułu Uchwała Nr XXXIV/217/2018
15.02.2018 07:36:56 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Uchwała Nr XXXIV/217/2018
15.02.2018 07:35:21 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Uchwała Nr XXXIV/217/2018
15.02.2018 07:33:59 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Uchwała Nr XXXIV/217/2018
13.02.2018 17:43:41 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Oferta cenowa do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
13.02.2018 17:42:48 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zaproszenie do złożenia oferty do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
13.02.2018 17:41:16 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty
13.02.2018 17:36:30 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy
13.02.2018 17:36:04 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy
13.02.2018 17:34:17 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy
13.02.2018 17:33:48 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy
13.02.2018 17:32:28 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy
13.02.2018 17:31:57 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy
13.02.2018 17:27:11 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Załączniki graficzny - zadania 16 do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
13.02.2018 17:26:52 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Załączniki graficzny - zadania 15 do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
menu