menu
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
Data Redaktor Zmiana
16.10.2018 14:55:16 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka
16.10.2018 14:53:01 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka
16.10.2018 14:45:15 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.10.2018 14:45:00 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.10.2018 14:44:44 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.10.2018 14:44:03 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.10.2018 14:43:12 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.10.2018 08:37:19 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Obwieszczenie SKO do artykułu Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
16.10.2018 08:36:41 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
11.10.2018 14:20:23 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka
11.10.2018 14:19:59 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka
11.10.2018 14:18:40 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka
11.10.2018 14:18:08 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka
11.10.2018 13:46:36 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XLII/273/2018 do artykułu Uchwała Nr XLII/273/2018
11.10.2018 13:46:16 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/273/2018
11.10.2018 13:45:48 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XLII/272/2018 do artykułu Uchwała Nr XLII/272/2018
11.10.2018 13:45:36 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/272/2018
11.10.2018 13:45:06 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XLII/271/2018 do artykułu Uchwała Nr XLII/271/2018
11.10.2018 13:44:51 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/271/2018
11.10.2018 13:44:24 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XLII/270/2018 do artykułu Uchwała Nr XLII/270/2018
11.10.2018 13:44:10 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/270/2018
11.10.2018 13:43:47 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XLII/269/2018 do artykułu Uchwała Nr XLII/269/2018
11.10.2018 13:43:34 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/269/2018
11.10.2018 13:42:30 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XLII/268/2018 do artykułu Uchwała Nr XLII/268/2018
11.10.2018 13:42:15 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/268/2018
11.10.2018 13:41:41 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XLII/267/2018 do artykułu Uchwała Nr XLII/267/2018
11.10.2018 13:41:08 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLII/267/2018
11.10.2018 11:35:53 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Struktura stanowisk do artykułu REGULAMIN ORGANIZACYJNY
11.10.2018 11:35:42 Jan Kowalczyk Usunięty załącznik Struktura stanowisk z artykułu REGULAMIN ORGANIZACYJNY
11.10.2018 11:35:33 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Schemat organizacyjny do artykułu REGULAMIN ORGANIZACYJNY
11.10.2018 11:35:14 Jan Kowalczyk Usunięty załącznik Schemat organizacyjny z artykułu REGULAMIN ORGANIZACYJNY
11.10.2018 11:35:04 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy do artykułu REGULAMIN ORGANIZACYJNY
11.10.2018 11:32:25 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 64/2018 do artykułu Zarządzenie Nr 64/2018
11.10.2018 11:31:04 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 64/2018
11.10.2018 11:28:05 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zestawienie urządzeń oświetlenia drogowego do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
11.10.2018 11:27:42 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
11.10.2018 11:27:25 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zaproszenie do złożenia oferty do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
11.10.2018 11:25:37 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty
10.10.2018 18:14:04 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór oświadczenia do artykułu Informacje z otwarcia ofert
10.10.2018 18:13:14 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Informacje z otwarcia ofert do artykułu Informacje z otwarcia ofert
10.10.2018 18:12:13 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Informacje z otwarcia ofert
09.10.2018 09:41:31 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 63/2018 do artykułu Zarządzenie Nr 63/2018
09.10.2018 09:41:06 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 63/2018
04.10.2018 14:40:23 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
04.10.2018 14:39:37 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Parametry techniczne oleju opałowego do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
04.10.2018 14:39:07 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zaproszenie do złożenia oferty do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
04.10.2018 14:37:59 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty
03.10.2018 14:46:28 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 62/2018 do artykułu Zarządzenie Nr 62/2018
03.10.2018 14:46:00 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 62/2018
03.10.2018 14:42:31 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
menu