menu
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
Data Redaktor Zmiana
17.08.2018 16:50:08 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
17.08.2018 16:49:49 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zaproszenie do złożenia oferty do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
17.08.2018 16:49:28 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty
17.08.2018 09:21:06 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Maleniec
17.08.2018 09:20:43 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Przetarg ustny-nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Maleniec
16.08.2018 11:49:28 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
16.08.2018 11:48:29 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zaproszenie do złożenia oferty do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
16.08.2018 11:48:12 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty
16.08.2018 11:46:22 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
16.08.2018 11:46:03 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zaproszenie do złożenia oferty do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
16.08.2018 11:45:44 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty
16.08.2018 08:19:51 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Skład Rady Gminy
14.08.2018 17:59:27 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Rozporządzenie do artykułu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych wraz z kalendarzem wyborczym
14.08.2018 17:58:45 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych wraz z kalendarzem wyborczym
14.08.2018 17:58:10 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
14.08.2018 17:57:38 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
14.08.2018 17:57:14 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
09.08.2018 16:28:06 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Oświadczenie o barku powiązań osobowych lub kapitałowych do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
09.08.2018 16:27:25 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wykaz usług do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
09.08.2018 16:27:03 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
09.08.2018 16:26:42 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zaproszenie do złożenia oferty do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
09.08.2018 16:26:06 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty
09.08.2018 13:02:34 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Uchwała Nr XL/259/2018
09.08.2018 13:02:15 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Uchwała Nr XL/260/2018
09.08.2018 13:01:45 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Uchwała Nr XL/261/2018
09.08.2018 13:01:27 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Uchwała Nr XL/262/2018
09.08.2018 13:01:08 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Uchwała Nr XL/263/2018
08.08.2018 13:06:27 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka
08.08.2018 13:05:54 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka
07.08.2018 20:05:26 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 45/2018 do artykułu Zarządzenie Nr 45/2018
07.08.2018 20:04:40 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 45/2018
07.08.2018 19:54:41 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
07.08.2018 19:54:13 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
07.08.2018 19:53:50 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
07.08.2018 19:53:21 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
07.08.2018 19:52:55 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zaproszenie do złożenia oferty do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
07.08.2018 19:52:36 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty
07.08.2018 19:40:07 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
07.08.2018 19:36:05 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zaproszenie do złożenia oferty do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
07.08.2018 19:35:39 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty
06.08.2018 18:15:00 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 44/2018 do artykułu Zarządzenie Nr 44/2018
06.08.2018 18:14:29 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 44/2018
01.08.2018 14:33:30 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Załącznik graficzny do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
01.08.2018 14:33:11 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
01.08.2018 14:32:51 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
01.08.2018 14:31:29 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
01.08.2018 14:31:07 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zaproszenie do złożenia oferty do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
01.08.2018 14:30:48 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty
01.08.2018 10:12:23 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe Pana Szymona Białego w/g stanu na dzień 31.12.2017 r. do artykułu Oświadczenia majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Pana Szymona Białego
01.08.2018 10:10:39 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe Pana Kamila Wilczyńskiego do artykułu Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy złożone w/g stanu na dzień 31.12.2017 r.
menu