menu
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
Data Redaktor Zmiana
17.09.2019 12:36:44 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 60/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
17.09.2019 12:36:22 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
17.09.2019 12:35:58 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
17.09.2019 12:35:10 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 60/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 60/2019
17.09.2019 12:34:50 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 60/2019
17.09.2019 09:41:48 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
17.09.2019 09:39:27 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
17.09.2019 08:56:28 Jan Kowalczyk Dodany załącznik OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 10 września 2019 roku do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o podziale na stałe obwody głosowania
17.09.2019 08:56:11 Jan Kowalczyk Usunięty załącznik OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 10 września 2019 roku z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o podziale na stałe obwody głosowania
16.09.2019 10:52:05 Jan Kowalczyk Dodany załącznik OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 10 września 2019 roku do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o podziale na stałe obwody głosowania
16.09.2019 10:51:38 Jan Kowalczyk Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o podziale na stałe obwody głosowania
16.09.2019 10:51:18 Jan Kowalczyk Dodany załącznik INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach III do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III dotycząca losowania składów obwodowych komisji wyborczych, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.
16.09.2019 10:50:47 Jan Kowalczyk Usunięty załącznik z artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III dotycząca losowania składów obwodowych komisji wyborczych, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.
16.09.2019 10:47:05 Jan Kowalczyk Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III dotycząca losowania składów obwodowych komisji wyborczych, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.
16.09.2019 10:46:54 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III dotycząca losowania składów obwodowych komisji wyborczych, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.
16.09.2019 10:45:56 Jan Kowalczyk Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o podziale na stałe obwody głosowania
16.09.2019 10:45:42 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o podziale na stałe obwody głosowania
12.09.2019 11:14:38 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wyjaśnienia do SIWZ do artykułu Wyjaśnienia do SIWZ
12.09.2019 11:14:18 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Wyjaśnienia do SIWZ
12.09.2019 11:13:03 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wyjaśnienia do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
11.09.2019 05:53:53 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do artykułu Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
11.09.2019 05:52:56 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
05.09.2019 10:15:24 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 59/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 59/2019
05.09.2019 10:15:04 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 59/2019
05.09.2019 10:12:53 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 58/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 58/2019
05.09.2019 10:11:31 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 58/2019
05.09.2019 10:05:20 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 57/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 57/2019
05.09.2019 10:03:32 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 57/2019
04.09.2019 15:21:17 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Ruda Maleniecka do artykułu Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Ruda Maleniecka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na 13 października 2019 r.
04.09.2019 15:20:44 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Ruda Maleniecka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na 13 października 2019 r.
04.09.2019 15:19:03 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 56/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 56/2019
04.09.2019 15:18:42 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 56/2019
04.09.2019 15:17:55 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 55/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 55/2019
04.09.2019 15:17:31 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 55/2019
03.09.2019 14:03:20 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
03.09.2019 14:02:03 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
03.09.2019 12:48:28 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
03.09.2019 12:48:12 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Projekt budowlany/wykonawczy (dla zadania 1, 2 i 3) do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
03.09.2019 12:46:30 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Przedmiar robót (dla zadania 1, 2 i 3) do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
03.09.2019 12:46:17 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
03.09.2019 12:46:03 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
03.09.2019 12:45:47 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wykaz robót budowlanych zrealizowanych przez wykonawcę do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
03.09.2019 12:45:30 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
03.09.2019 12:45:14 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
03.09.2019 12:45:00 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
03.09.2019 12:44:45 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór formularza ofertowego do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
03.09.2019 12:44:33 Jan Kowalczyk Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
03.09.2019 12:44:17 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
03.09.2019 12:43:48 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
02.09.2019 16:02:38 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka
menu