menu
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
Data Redaktor Zmiana
26.10.2022 15:05:31 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do artykułu Studium uwarunkowań
30.05.2022 12:32:16 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ruda Maleniecka za IV kwartał 2021 roku
30.05.2022 12:32:04 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ruda Maleniecka za IV kwartał 2021 roku
30.05.2022 12:31:50 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ruda Maleniecka za III kwartał 2021 roku
30.05.2022 12:31:32 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ruda Maleniecka za II kwartał 2021 roku
30.05.2022 12:31:16 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ruda Maleniecka za I kwartał 2021 roku
30.05.2022 12:30:59 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ruda Maleniecka za IV kwartał 2020 roku
30.05.2022 12:30:44 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ruda Maleniecka za III kwartał 2021 roku
30.05.2022 12:30:34 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ruda Maleniecka za II kwartał 2021 roku
30.05.2022 12:30:25 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ruda Maleniecka za I kwartał 2021 roku
30.05.2022 12:30:13 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ruda Maleniecka za IV kwartał 2020 roku
30.05.2022 12:29:56 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ruda Maleniecka za I kwartał 2021 roku z kategorii Sprawozdania budżetowe
30.05.2022 12:28:32 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł
25.05.2022 12:39:58 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Opinia RIO do artykułu Opinia RIO
25.05.2022 12:39:45 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Opinia RIO
19.04.2022 08:55:11 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Zarządzenie Nr 90 do artykułu Zarządzenie Nr 90/2021
01.04.2022 21:26:26 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
01.04.2022 21:26:18 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
01.04.2022 21:26:10 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Zobowiązanie podmiotu do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
01.04.2022 21:25:54 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
01.04.2022 21:25:43 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Wykaz robót budowlanych do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
01.04.2022 21:25:34 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Oświadczenie o grupie kapitałowej do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
01.04.2022 21:25:26 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
01.04.2022 21:24:06 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
01.04.2022 21:21:38 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
01.04.2022 21:21:33 Mateusz Kuleta Dodany załącznik SWZ do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
01.04.2022 21:21:09 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
01.04.2022 21:20:56 Mateusz Kuleta Z kategorii ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA do kategorii Ogłoszenia o przetargach został przeniesiony artykuł Postępowanie o udzielenie zamówienia
01.04.2022 21:20:01 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Postępowanie o udzielenie zamówienia
10.02.2022 20:30:09 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
10.02.2022 20:13:02 Mateusz Kuleta Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
10.02.2022 20:11:38 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
07.02.2022 11:14:31 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Ogłoszenie o naborze
07.02.2022 11:14:14 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze
04.02.2022 14:24:09 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Załącznik gragiczny do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
04.02.2022 14:23:55 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Specyfikacja Techniczna do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
04.02.2022 14:23:34 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
04.02.2022 14:23:21 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Projekt Umowy do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
04.02.2022 14:23:08 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Wzór zobowiązania podmiotu udostepniającego zasoby do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
04.02.2022 14:22:21 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
04.02.2022 14:22:09 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Wykaz robót budowlanych do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
04.02.2022 14:21:53 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Oświadczenie o grupie kapitałowej do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
04.02.2022 14:21:30 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
04.02.2022 14:20:36 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
04.02.2022 14:20:05 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
04.02.2022 14:19:47 Mateusz Kuleta Dodany załącznik SWZ do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
04.02.2022 14:19:39 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Postępowanie o udzielenie zamówienia
04.02.2022 14:19:24 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Postępowanie o udzielenie zamówienia
04.02.2022 13:11:46 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.133.2019.EK.21 z dnia 26.01.2022 r.
04.02.2022 13:11:19 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.133.2019.EK.21 z dnia 26.01.2022 r.
menu