menu
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
Data Redaktor Zmiana
13.04.2021 22:46:11 Mateusz Kuleta Edytowano artykuł NASZA GMINA
08.04.2021 20:15:10 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Wyjaśninia do SWZ do artykułu Wyjaśnienie do SWZ
08.04.2021 20:15:03 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Wyjaśnienie do SWZ
08.04.2021 20:14:45 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Wyjaśnienie do SWZ
08.04.2021 17:41:32 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Wyjaśninia do SWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
08.04.2021 17:40:54 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
02.04.2021 10:54:13 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Procedura kontroli do artykułu Procedura kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
02.04.2021 10:53:59 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Procedura kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
02.04.2021 10:53:03 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Schemat kontroli do artykułu Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie Ruda Maleniecka
02.04.2021 10:52:50 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie Ruda Maleniecka
02.04.2021 08:46:01 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Zarządzenie nr 19/2021 do artykułu Zarządzenie nr 19/2021
02.04.2021 08:45:45 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 19/2021
02.04.2021 08:43:58 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Zarządzenie nr 18 do artykułu Zarządzenie nr 18/2021
02.04.2021 08:43:43 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 18/2021
31.03.2021 12:47:04 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Wykaz do artykułu WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ , UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA
31.03.2021 12:46:49 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ , UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA
29.03.2021 07:14:50 Mateusz Kuleta Edytowano artykuł Uchwała Nr XXIII/174/2021
29.03.2021 07:13:51 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/182/2021 do artykułu Uchwała Nr XXIII/182/2021
29.03.2021 07:13:39 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/182/2021
29.03.2021 07:12:35 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/181/2021 do artykułu Uchwała Nr XXIII/181/2021
29.03.2021 07:12:13 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/181/2021
29.03.2021 07:11:26 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/180/2021 do artykułu Uchwała Nr XXIII/180/2021
29.03.2021 07:11:16 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/180/2021
29.03.2021 07:10:02 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/179/2021 do artykułu Uchwała Nr XXIII/179/2021
29.03.2021 07:09:33 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/179/2021
29.03.2021 07:08:17 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/178/2021 do artykułu Uchwała Nr XXIII/178/2021
29.03.2021 07:08:03 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/178/2021
29.03.2021 07:06:52 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/177/2021 do artykułu Uchwała Nr XXIII/177/2021
29.03.2021 07:06:43 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/177/2021
29.03.2021 07:04:18 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/176/2021 do artykułu Uchwała Nr XXIII/176/2021
29.03.2021 07:03:59 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/176/2021
29.03.2021 07:02:47 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/175/2021 do artykułu Uchwała Nr XXIII/175/2021
29.03.2021 07:02:34 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/175/2021
29.03.2021 07:00:59 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/174/2021 do artykułu Uchwała Nr XXIII/174/2021
29.03.2021 07:00:39 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/174/2021
29.03.2021 06:57:40 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/173/2021 do artykułu Uchwała Nr XXIII/173/2021
29.03.2021 06:57:03 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/173/2021
29.03.2021 06:55:17 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/172/2021 do artykułu Uchwała Nr XXIII/172/2021
29.03.2021 06:55:00 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/172/2021
29.03.2021 06:53:39 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/171/2021 do artykułu Uchwała Nr XXIII/171/2021
29.03.2021 06:53:22 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/171/2021
29.03.2021 06:52:14 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/170/2021 do artykułu Uchwała Nr XXIII/170/2021
29.03.2021 06:51:43 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/170/2021
26.03.2021 13:07:56 Mateusz Kuleta Edytowano artykuł Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej
26.03.2021 12:57:19 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego do artykułu Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
26.03.2021 12:57:07 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
26.03.2021 12:56:50 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego z kategorii ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
26.03.2021 12:56:36 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł
26.03.2021 12:35:52 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego do artykułu Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej
26.03.2021 12:32:41 Mateusz Kuleta Edytowano artykuł Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej
menu