menu
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
Data Redaktor Zmiana
19.06.2018 09:00:50 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka
19.06.2018 09:00:28 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka
18.06.2018 19:39:50 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
18.06.2018 19:39:31 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
18.06.2018 19:38:28 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o wyborze oferty do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
15.06.2018 10:47:25 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Wykaz jednostek organizacyjnych i Spółek z udziałem Gminy
15.06.2018 10:38:39 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Wykaz jednostek organizacyjnych i Spółek z udziałem Gminy
14.06.2018 14:31:28 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Maleniec
14.06.2018 14:31:03 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Maleniec
14.06.2018 13:41:21 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Wykaz jednostek organizacyjnych i Spółek z udziałem Gminy
14.06.2018 11:15:10 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 28/2018 do artykułu Zarządzenie Nr 28/2018
14.06.2018 11:14:46 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 28/2018
13.06.2018 16:08:06 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Informacje z otwarcia ofert do artykułu Informacje z otwarcia ofert
13.06.2018 16:04:17 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Informacje z otwarcia ofert
12.06.2018 09:18:56 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wyjaśnienia do SIWZ do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
12.06.2018 09:18:12 Jan Kowalczyk Usunięty załącznik Wyjaśnienia do SIWZ z artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
11.06.2018 14:37:22 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Załącznik nr 3 do wyjaśnień do artykułu Wyjaśnienia do SIWZ
11.06.2018 14:37:04 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Załącznik nr 2 do wyjaśnień do artykułu Wyjaśnienia do SIWZ
11.06.2018 14:36:46 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Załącznik nr 1 do wyjaśnień do artykułu Wyjaśnienia do SIWZ
11.06.2018 14:36:15 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wyjaśnienia do SIWZ do artykułu Wyjaśnienia do SIWZ
11.06.2018 14:35:53 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Wyjaśnienia do SIWZ
11.06.2018 14:34:45 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Załącznik nr 3 do wyjaśnień do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
11.06.2018 14:34:26 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Załącznik nr 2 do wyjaśnień do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
11.06.2018 14:34:04 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Załącznik nr 1 do wyjaśnień do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
11.06.2018 14:33:13 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wyjaśnienia do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
08.06.2018 19:48:48 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wyjaśnienia do SIWZ do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
08.06.2018 19:48:05 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wyjaśnienia do SIWZ do artykułu Wyjaśnienia do SIWZ
08.06.2018 19:47:34 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Wyjaśnienia do SIWZ
08.06.2018 11:01:15 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka
08.06.2018 10:59:38 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka
07.06.2018 15:10:42 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 27/2018 do artykułu Zarządzenie Nr 27/2018
07.06.2018 15:09:35 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 27/2018
07.06.2018 14:50:17 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Mapa do celów projektowych do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
07.06.2018 14:49:33 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Rysunki rzutu, elewacjii przekroju altany do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
07.06.2018 14:48:30 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Projekt zagospodarowania terenu do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
07.06.2018 14:47:44 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
07.06.2018 14:47:07 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
07.06.2018 14:45:17 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
07.06.2018 14:44:26 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty
07.06.2018 13:03:24 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Protokół nr XXXVII/2018 do artykułu Protokół nr XXXVII/2018
07.06.2018 13:02:43 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Protokół nr XXXVII/2018
07.06.2018 11:53:32 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXVIII/243/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/243/2018
07.06.2018 11:53:01 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/243/2018
07.06.2018 11:52:33 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXVIII/242/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/242/2018
07.06.2018 11:52:21 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/242/2018
07.06.2018 11:51:31 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXVIII/241/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/241/2018
07.06.2018 11:51:18 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/241/2018
07.06.2018 11:50:39 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXVIII/240/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/240/2018
07.06.2018 11:50:26 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/240/2018
07.06.2018 11:49:07 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Uchwała Nr XXXVIII/239/2018 do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/239/2018
menu