menu
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
Data Redaktor Zmiana
23.11.2017 12:20:32 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Numer rejestrowy 2/2014 - zmiana do artykułu Numer rejestrowy 2/2014 - zmiana
23.11.2017 12:18:31 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Numer rejestrowy 2/2014 - zmiana
23.11.2017 10:29:04 Jan Kowalczyk Edytowano artykuł Sołectwa
23.11.2017 08:39:47 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Struktura stanowisk do artykułu REGULAMIN ORGANIZACYJNY
23.11.2017 08:23:21 Jan Kowalczyk Usunięty załącznik Struktura stanowisk z artykułu REGULAMIN ORGANIZACYJNY
23.11.2017 08:15:29 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Ogłoszenia o naborze do artykułu Ogłoszenia o naborze
23.11.2017 08:14:31 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Ogłoszenia o naborze
22.11.2017 16:39:31 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Informacja z otwarcia ofert
22.11.2017 16:37:29 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Informacja z otwarcia ofert
22.11.2017 16:33:51 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Struktura stanowisk do artykułu REGULAMIN ORGANIZACYJNY
22.11.2017 16:33:27 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Schemat organizacyjny do artykułu REGULAMIN ORGANIZACYJNY
22.11.2017 16:32:54 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Regulamin organizacyjny do artykułu REGULAMIN ORGANIZACYJNY
22.11.2017 16:28:53 Jan Kowalczyk Usunięty załącznik Struktura stanowisk - Załącznik Nr 2 z artykułu REGULAMIN ORGANIZACYJNY
22.11.2017 16:28:49 Jan Kowalczyk Usunięty załącznik Schemat organizacyjny - Załącznik Nr 1 z artykułu REGULAMIN ORGANIZACYJNY
22.11.2017 16:28:04 Jan Kowalczyk Usunięty załącznik REGULAMIN ORGANIZACYJNY z artykułu REGULAMIN ORGANIZACYJNY
22.11.2017 16:25:39 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 56/2017 do artykułu Zarządzenie Nr 56/2017
22.11.2017 16:25:26 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 56/2017
22.11.2017 16:24:12 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy do artykułu Regulamin naboru
22.11.2017 11:41:20 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
22.11.2017 11:38:50 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
22.11.2017 11:38:22 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty
22.11.2017 11:34:16 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
22.11.2017 11:33:47 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty
21.11.2017 08:53:05 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 55/2017 do artykułu Zarządzenie Nr 55/2017
21.11.2017 08:52:52 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 55/2017
21.11.2017 08:16:41 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 54/2017 do artykułu Zarządzenie Nr 54/2017
21.11.2017 08:14:16 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 54/2017
20.11.2017 17:40:18 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
20.11.2017 17:39:48 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
20.11.2017 17:39:22 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wykaz usług wykonanych/wykonywanych do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
20.11.2017 17:38:58 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
20.11.2017 17:38:28 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
20.11.2017 17:37:54 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
20.11.2017 17:37:28 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór formularza ofertowego do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
20.11.2017 17:37:03 Jan Kowalczyk Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
20.11.2017 17:36:40 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
20.11.2017 17:35:58 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
14.11.2017 12:42:07 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
14.11.2017 12:41:52 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
14.11.2017 12:41:34 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
14.11.2017 12:41:08 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
14.11.2017 12:40:50 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
14.11.2017 12:40:33 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
14.11.2017 12:40:16 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Wzór formularza ofertowego do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
14.11.2017 12:40:01 Jan Kowalczyk Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
14.11.2017 12:19:36 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
14.11.2017 12:18:59 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
14.11.2017 12:09:31 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 53/2017 do artykułu Zarządzenie Nr 53/2017
14.11.2017 12:09:18 Jan Kowalczyk Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 53/2017
14.11.2017 12:08:40 Jan Kowalczyk Dodany załącznik Zarządzenie Nr 52/2017 do artykułu Zarządzenie Nr 52/2017
menu